Täiskasvanute hambaravihüvitis

Alates 15.04.2020 on Ode Hambakliinikul leping Haigekassaga täiskasvanute hambaravihüvitise pakkumiseks.


 • Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.
NB! Kui patsiendil on hüvitis täielikult kasutatud, siis järgnevad protseduurid on vastavalt kliiniku hinnakirjale!
 • Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“

HAMBARAVIHÜVITISE MÄÄRAD alates 1. jaanuarist 2018

40 eurot aastas, omaosalus 50%
 • Täiskasvanud ravikindlustatud inimesed

85 eurot aastas, omaosalus 15%
 • Töövõimetus- või vanaduspensionär
 • Rase (vajalik rasedust tõendav dokument)
 • Alla 1-aastase lapse ema
 • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
 • Osalise või puuduva töövõimega inimene
 • Suurenenud hambaravi vajadusega inimene

HÜVITISTE NÄITED


40-eurose hüvitise näide
 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on näiteks 60 eurot, siis tuleb endal tasuda 50% raviarvest ehk 30 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa Teie raviarvest veel 10 eurot, kuna hüvitise summa on ühes aastas 40 eurot.

 • Kui Teie raviarve on hüvitatavate teenuste eest näiteks 85 eurot, tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja Teil jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

 • Arvutamine
  Hambaravi arve 60 eurot
  50% tasub patsient: 30 eurot
  50% tasub haigekassa: 30 eurot
  Hüvitise jääk: 40–30 = 10 eurot hüvitist veel samal aastal


85-eurose hüvitise näide

 • Kui Teie hambaravi arve hüvitatavate teenuste eest on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.

 • Kui Teie üks hambaravi arve hüvitatavate teenuse eest on näiteks 60 eurot, siis tasute teie sellest ise 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85% ehk 51 eurot. Kui lähete samal aastal veel hambaarsti juurde, hüvitab haigekassa raviarvest 34 eurot ja sellega on Teie aastane 85-eurone hüvitis kasutatud.

 • Arvutamine
  Hambaravi arve 60 eurot
  15% tasub patsient: 9 eurot
  85% tasub haigekassa: 51 eurot
  Hüvitise jääk: 85– 51 = 34 eurot hüvitist veel samal aastal


Lisainfo  https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravihuvitis

Loe lisaks